UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Underline of URL

'k kom tot de ontdekking dat woorden of stukken van zinnen waaronder een link zit wel in 't blauw worden weergegeven maar niet onderlijnd worden en da's wel de gewoonte.
'k kan die woorden of stukken van zinnen wel zelf onderlijnen via de Rich Text editor maar is dat wel de bedoeling, is er geen web site wide instelling daarvoor?
Tnx!
73,
Ivo