UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Mededeling BIPT

Volgende mededeling is vandaag ontvangen van het BIPT:
Wij worden op dit ogenblik overstelpt door mails van bezorgde radioamateurs die zich zorgen maken dat ze hun vergunning voor 2021 nog niet gekregen hebben. Ongeveer 70 % van de vergunningen die reeds betaald zijn, zijn reeds vorige week opgestuurd per post. De rest van de vergunningen zal deze week vertrekken. Ik wil er de aandacht op vestigen dat ook wij vallen onder de plicht van het thuiswerken. Wij doen er alles aan op gezien de omstandigheden toch aan een minimale permanentie te doen voor de radioamateurs. Concreet houdt dit in dat er slechts 1 dag iemand aanwezig is in Brussel om vergunningen af te printen en op te sturen. Wij hopen, net als iedereen, dat de omstandigheden zich snel normaliseren en dat de gewone werking van de dienst terug kan aangevat worden
Nogmaals, wij doen er alles aan om te zorgen dat de vergunningen tijdig bij de amateurs zijn. Het is niet nodig om te mailen hiervoor.