UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT examens tijdelijk opgeschort

Het BIPT deelt mee dat omwille van de stijgende COVID-19 besmettingsgraad de veiligheid voor de kandidaten en het BIPT personeel in de examenlokalen niet meer gewaarborgd kan worden.
Bijgevolg zijn alle examens tijdelijk opgschort.
Het BIPT zal ons op de hoogte brengen zodra de examens hervat worden. Wie nu reeds ingeschreven is voor een examen (en hiervoor al betaald heeft) zal zich bij de hervatting zonder bijkomende kosten opnieuw kunnen inschrijven en op dat ogenblik ook voorrang krijgen.