UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

OP0HQ hits the waves with The Belgian Radio Red Devils

Sinds enkele jaren neemt de UBA deel aan het IARU HF Championship, waarbij getracht wordt om aan UBA-secties de mogelijkheid te geven om een frequentieband (slot) te activeren in CW of SSB (met één of meer stations). Vermits de contest betwist wordt op 160 tot en met 10m moeten er dus 12 stations met de call OPØHQ geactiveerd worden. Elke nationale afdeling aangesloten bij IARU kan aan deze contest deelnemen met een call met de suffix HQ, wat staat voor Head Quarter.

Momenteel zijn de 12 ’slots’ toegewezen aan onderstaande UBA secties.BANDSLOT LOCATION SYSOP CREW / SECTION
160 M CW HCC TIELT-WINGE @ OR6T ON4AMX HCC/CRD    OQ4U ON4BEN ON7ZB ON4EM ON7YZ ON7GB ...
160 M SSB HCC WESTMEERBEEK @ ON6OO ON6OO HCC  ON6OO
80 M CW TRA RUISELEDE @ ON7TK/ON7LX ON5OO TRA /PHI/OSB  ON7TK ON7LX ON5OO ON5RA ON5AR  ...
80 M SSB NOK  MOL @ ON7TQ ON6KX NOK  ON6KX ON1DX ON3CQ ON3UN ON6GJO ON7BWT  ...
40 M CW ACC ANTWERPEN @ OP4K OP4K ACC/LIR  OP4K ON4DS ON5JC
40 M SSB HCC TIELT-WINGE @ OR6T ON4AMX HCC/CRD   OQ4U ON4BEN ON7ZB ON5GB ON4EM ON7YZ ON7GB  ...
20 M CW NNV HERNE @ ON5ZO ON5ZO NNV  ON5ZO
20 M SSB NOL MAASEIK - NEEROETEREN @ ON7WM ON6CC NOL  ON6CC ON6NL ON6DJ ON7WM  ...
15 M CW WHC (1) VOEREN @ OT6M ON9CC WHC ON9CC PA5MW  ...
15 M SSB LIR FORT LIER @ON7LR ON4AFW LIR ON1BN ON4AFW ON6FBR ON7TA ON8WR
10 M CW HCC TIELT-WINGE @ OR6T ON4AMX HCC/CRD    OQ4U ON4BEN ON7ZB ON4EM ON7YZ ON7GB ...
10 M SSB TRA RUISELEDE @ ON7TK/ON7LX ON5OO TRA /PHI/OSB  ON7TK ON7LX ON5OO ON5RA ON5AR  ...
(1) WHC = White Horse Contesters

Voortbouwend op het mooie resultaat van 2019 wordt geprobeerd dit enigermate met dezelfde groep te doen om iedereen aan boord te houden, al is dit niet zo evident en moet toch overwogen worden om het gebeuren meer te verspreiden, onder meer secties in de toekomst. Kwestie was dus om in 2020 vroeg genoeg de vraag te stellen en te plannen. Het is evident dat UBA probeert om zo competitief mogelijk te zijn en dus met ervaren contesters geflankeerd door jongeren vanuit een goed uitgebouwd station met geschikte antennes en een eindtrap tot max. 1500 W actief zal zijn. Met bijna 10.000 QSO’s (goed voor 9.530.523 punten) die werden gemaakt in 2019, is UBA met OPØHQ vorig jaar als 16de geëindigd, ruim voor grotere landen zoals de USA en Nederland.


De contest heeft plaats in het weekend van 11 en 12 juli 2020, van 12.00 uur UTC tot 11.59 uur UTC, dus gedurende 24 uur. Om te kunnen wedijveren met grote landen zoals Frankrijk, Duitsland, Spanje enz. waarbij enkelen onder hen op hetzelfde tijdstip een nationale sprint contest organiseren, vraagt UBA dat ook onze Belgische OM en YL’s zoveel mogelijk verbindingen te maken met OP0HQ vooral op de lagere banden 40/80 en 160 in beide modi. Volg de meldingen op de DXClusters aub.