UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

L'UBA et l'enseignement

- A traduire - We leven momenteel in een maatschappij waar er een tekort is aan grondig technisch en/of wetenschappelijk geschoolde werknemers. Te weinig jongeren volgen de juiste (hogere) studies om aan deze vraag te voldoen. Om hier verandering in te brengen proberen verschillende instanties via activiteiten in het basis- en middelbaar onderwijs de belangstelling voor technische of wetenschappelijke studies te stimuleren.

Wij zijn er van overtuigd dat we via onze hobby hieraan kunnen meewerken en onderzoeken nu de mogelijkheden hoe we dit kunnen doen.

Daarom doen we hier een dubbele oproep:
  1. Naar leden die reeds ervaring hebben in het toepassen van radioamateurisme (in de breedste zin) in het onderwijs.
  2. Naar leden die nog geen ervaring hebben in het toepassen van radioamateurisme in het onderwijs, maar hiervoor wel belangstelling hebben.

Neem contact op met on7yd [at] uba [dot] be (Rik ON7YD).