UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

ON1's op HF
16-09-2010
Soumis par: ON7YD
Op 24 juni 2010 heeft BIPT een raadpleging gepubliceerd waarin men voorstelt om de houders van de huidige B-vergunining (ON1) een A-vergunning toe te kennen.
Op 15 september heeft BIPT een besluit pdf in die zin gepubliceerd. Dit betekent dat de ON1's met onmiddellijke ingang gelijkgesteld worden met de ON4-8.

BIPT-nieuws
12-09-2010
Soumis par: ON7YD

Tegen volgend jaar zal BIPT enkele beduidende aanpassingen uitvoeren in het systeem van de vergunningen en examens voor radioamateurs.

Dit blijkt uit het BIPT beheersplan voor het tweede halfjaar van 2010 en uit twee raadplegingen van het BIPT.


Het nieuwe KB van 18 december 2009
31-12-2009
Soumis par: ON4UN
Blazoen België

Dit nieuwe Koninklijk besluit dat reeds jaren in de pipeline zat en door herhaalde regeringswissels in de schuiven bleef liggen is er eindelijk gekomen.

Laat me toe nog eens duidelijk te stellen in welke documenten de regelgeving betreffende de radioamateurs terug te vinden is:
  1. In de zogenaamde Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, vroeger genoemd de telecomwet.
  2. In het nieuwe Koninklijke Besluit van 18 december 2009, dat in dit document verder in detail wordt toegelicht.
  3. In het Ministerieel Besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs gewijzigd door het Ministerieel Besluit tot wijziging hiervan (1 januari 2005).
  4. Voorschriften van het Instituut (BIPT), die gepubliceerd zijn op de website van het Instituut.

Het nieuwe document dat op 30 december 2009 verschenen is in het Belgisch Staatsblad is een Koninklijk Besluit, en geen nieuwe "telecom-wet", zoals door sommigen verkeerdelijk werd gesteld in een document (van 30/12/2009) gericht aan een aantal radioamateurs. De benaming telecomwet wordt sinds 2005 niet meer gebruikt en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie blijft van toepassing.

Het nieuw Koninklijk Besluit legt in het bijzonder de volgende punten vast:
  1. de bedragen van de rechten: dossierkosten en zogenaamde controletaks.
  2. de taken van het BIPT i.v.m. de radioamateurs.
  3. de taken van het NCS bij storingen door een privaat station en aan een privaat station.
  4. wie is vrijgesteld van een vergunning.
Toegang tot 69,950 MHz voor radioamateurs
20-11-2009
Soumis par: ON7YD
Het BIPT heeft de frequentie 69,950MHz met onmiddellijke ingang vrijgeven voor de houders van een A-vergunning (HAREC).
De voorwaarden zijn:
- De maximale bandbreedte is 10kHz (dwz. alle uitzendingen dienen te gebeuren in het spectrum 69,945 - 69,955 MHz)
- Het maximaal vermogen is 10W EIRP (= 6,1 W ERP)
- Op secundaire basis
Radioamateurs die op deze frequentie experimenten willen uitvoeren, zijn verplicht om dit eerst aan het Instituut te melden per brief of via het e-mailadres ram-nl [at] bipt [dot] be.
Het volledige besluit kan geraadpleegd worden op de BIPT website: http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3160&lang=nl.

Het BIPT en de stralingsdossiers
20-03-2009
Soumis par: ON4UN
Vandaag heeft het BIPT een mededeling gedaan betreffende de situatie waarin het Instituut zich bevindt sedert het besluit van het grondwettelijk hof.
Onze stralingsdossiers
10-03-2009
Soumis par: ON4UN
BIPT-logoElkeen zal wel vernomen hebben dat er veranderingen op komst zijn in verband met onze stralingsdossiers. In ons zo eenvoudig te besturen landje heeft uiteindelijk het grondwettelijk hof begin dit jaar beslist dat dit niet langer federale maar wel regionale materie wordt. Dit wil onder andere zeggen dat het BIPT, die voor de federale overheid deze materie behandelde, dit voortaan NIET meer doet, en dat vragen in verband met dergelijke dossiers (ten minste voorlopig) niet meer aan het BIPT dienen te worden gesteld.
Mededeling van het BIPT ivm APRS
12-02-2009
Soumis par: ON4UN
Nadat de UBA meer dan 4 maand geleden herhaalde malen met verschillende diensten van het BIPT de problematiek heeft doorgenomen (zie vroegere berichtgeving op Flash), heeft het BIPT uiteindelijk op 21/01/2009 een mededeling gepubliceerd betreffende het gebruik van APRS door radioamateurs.
Vergunningen 2009
11-12-2008
Soumis par: ON7YD
BIPT vraagt ons het volgende mee te delen:

Ten gevolge van een technisch probleem zullen enkel de C vergunningen (Basis) eind deze maand verzonden worden. De 2008 vergunningen blijven tot einde januari 2009 geldig. De A en B vergunningen worden vandaag verzonden.

De radioamateur regelgeving in België
12-10-2008
Soumis par: ON4UN
De nog steeds aan gang zijnde heisa betreffende APRS (er zijn reeds 10 radioamateurs die allemaal APRS uitzendingen doen, op het matje geroepen bij het NCS in Antwerpen) en uit de vele contacten die ik bij deze gelegenheid had met de rechtstreeks betrokken en andere radioamateurs, blijkt dat niet iedereen de regelgeving even goed kent. Het is inderdaad niet makkelijk om alles goed te begrijpen en de tientallen documenten die onze regelgeving omvat, maken het zeker niet eenvoudig.
Heibel ivm APRS (laatste nieuws)
03-10-2008
Soumis par: ON4UN
We willen de beoefenaars van APRS graag op de hoogte houden van de laatste evoluties in deze zaak. Tijdens gesprekken die de UBA had met de verantwoordelijke van het NCS, werd bevestigd dat de 4 PV’s die eerder werden gemaakt reeds waren opgestuurd naar de procureur.