UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Raadpleging BIPT
30-05-2013
Soumis par: ON7YD
Vandaag is op de BIPT website een raadpleging gepubliceerd "BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 472,000 - 476,000 KHZ EN 70,1900 - 70,4125 MHZ".
In deze raadpleging worden twee voorstellen gedaan:
1. Toewijzing van de 472 kHz band aan de radioamateurs, zoals beslist op WRC-12.
2. Uitbreiding van het frequentiebereik en zendvermogen op 70MHz.

Besluit van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi
04-05-2012
Soumis par: ON7YD
Vandaag is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur gepubliceerd.
Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.
Antwoord van UBA op de BIPT raadpleging
07-04-2012
Soumis par: ON7YD
Tot 6 april heeft het BIPT een raadpleging gehouden over een belangrijke aanpassing van het zendvermogen, frequentiebereiken en modes toegelaten voor de radioamateurs. Dit voorstel houdt een ingrijpende wijziging in voor de houders van een basisvergunning.
Op basis van de talrijke reacties van onze leden hebben we naar BIPT toe een aantal voorstellen en opmerkingen geformuleerd.

BIPT raadpleging over de frequenties, vermogens en modes voor radioamateurs
29-03-2012
Soumis par: ON7YD
Op dit ogenblik voert het BIPT een raadpleging over een belangrijke aanpassing van het zendvermogen, frequentiebereiken en modes toegelaten voor de radioamateurs. Deze houden een ingrijpende wijziging in voor de houders van een basisvergunning.
We kunnen tot uiterlijk 6 april ons standpunt hierover aan BIPT bezorgen. Omdat de UBA bij het bepalen van dit standpunt zoveel mogelijk rekening wil houden met haar leden vragen we uw reacties uiterlijk op woensdag 4 april per e-mail naar on7yd [at] uba [dot] be.

BIPT publiceert een "Raadpleging"
27-03-2012
Soumis par: ON4UN
BIPT-logo
Op 27 maart 2012 heeft het BIPT een “Raadpleging” gepubliceerd op haar website. Het betreft volgende onderwerpen:
  1. uitbreiding 4-meterband.
  2. verhoging maximaal vermogen basisvergunning en aanpassing toegelaten frequentiebanden.
  3. verhoging vermogen HAREC-vergunning.
Betaling van het jaarlijks recht
02-03-2011
Soumis par: ON4UN
BIPT Logo
We hebben zopas een bericht ontvangen van de heer Ph. Appeldoorn 1ste Ir. Adviseur bij het BIPT met de volgende inhoud:


Geachte heren,

Gelieve de radioamateurs te informeren dat ze in geen enkel geval het jaarlijks recht moeten betalen vóór het ontvangen van de BIPT-factuur.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Appeldoorn
1ste Ir Adviseur
Diensthoofd Radiovergunningen en Examens


Nu zeker nog geen verhoging van het zendvermogen voor vroegere ON2’s
24-11-2010
Soumis par: ON4UN
BIPT News
Op 4 november jl. rapporteerden we de beslissing van het BIPT waarbij de ON3’s die vroeger een ON2 call hadden, terug een ON2 call konden aanvragen.

We meldden ook dat als tussenstap naar het opnieuw invoeren van de NOVICE-vergunning de UBA aan het BIPT had voorgesteld om voor die ON2’s (zij dus die vroeger het ON2-examen hadden afgelegd, examen waarvan de leerstof toch heel wat moeilijker was dan van het ON3-examen) het toegestane vermogen op te trekken tot 50 Watt daar waar het nu 10 Watt is.

ECC aanbeveling (05)06
18-11-2010
Soumis par: ON7YD
ECC aanbeveling (05)06 is het equivalent van de bekende ECC aanbeveling T/R 61-01 voor houders van een CEPT Novice vergunning. Via deze aanbeveling krijgen zij de mogelijkheid om in een aantal landen uit te zenden met de zendvergunning behaald in het eigen land.
In België hebben de houders van een ON2 call of deze van een ON3 call uitgereikt voor 15 september 2005 een CEPT Novice vergunning (te herkennen aan de CEPT stempel op de vergunning).

ON2's worden opnieuw ingevoerd
04-11-2010
Soumis par: ON4UN
BIPT-nieuws
Op de website van het BIPT werd zopas een besluit gepubliceerd betreffende de mogelijkheid voor de houders van een ON3-radioamateurvergunning die het examen vóór 15 september 2005 hebben afgelegd om een ON2-roepnaam aan te vragen.

Toegestaan zendvermogen
13-10-2010
Soumis par: ON7YD

Het BIPT wil de radioamateurs eraan herinneren dat ze enkel apparatuur in hun bezit mogen hebben met een vermogen van maximaal 2x (3dB) het toegestane vermogen voor hun vergunningsklasse (artikel 12 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs).