UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Vergunningen 2018
30-01-2018
Soumis par: ON7YD
De voorbije weken hebben we heel wat vragen ontvangen in verband met de vergunningen 2018.  Omdat we dit jaar maar één vergunning ontvangen hebben vroegen veel leden zich af hoe ze moesten voldoen aan de verplichting om de vergunning bij het zendstation te bewaren indien men meer dan één station had (bijvoorbeeld een vast en mobiel station). Verder waren er ook vragen over het formaat van de vergunning.
We hebben daarop deze vragen aan het BIPT gesteld en vandaag een antwoord ontvangen dat hier intergraal weergeven.

BIPT facturen jaarlijks recht 2018
06-01-2018
Soumis par: ON7YD
BIPT LogoOp 2 januari heeft BIPT de facturen voor het jaarlijks recht 2018 verstuurd, per e-mail of per post. Wie meer dan één roepnaam heeft (bijvoorbeeld een vanity call) zal vastgesteld hebben dat op alle ontvangen facturen dezelfde roepnaam vermeld staat. Hoewel het dossiernummer op de factuur wel naar de juiste roepnaam verwijst leidt dit tot verwarring en ik heb de voorbije dagen al hierover al heel wat vragen ontvangen.
De facturen voor clubstations en onbemande stations vermelden helemaal geen roepnaam, maar ook hier is het vermelde dossiernummer juist.
Op mijn vraag heeft BIPT bevestigd dat de nieuwe vergunningen wel degelijk op de juiste roepnamen zullen uitgeschreven worden.
Wat betreft de nieuwe vergunningen: deze zijn niet meer op het kredietkaart formaat, maar op A4 formaat zoals in lang vervlogen tijden. Heel handig om in je portefeuille te bewaren ...

BIPT examens 2018
27-11-2017
Soumis par: ON7YD
BIPT heeft de examen datums voor volgend jaar bekend gemaakt. Deze kunnen geraadpleegd worden op de BIPT website.
De resterende examens van dit jaar zijn reeds volledig volzet, zowel voor her basis- als het HAREC-examen.


Bijkomende datums voor het HAREC examen
22-09-2017
Soumis par: ON7YD
Het BIPT laat weten dat er 2 bijkomende HAREC examens georganiseerd worden op 22 november en 20 december, telkens om 11 uur.
Inschrijven voor deze examens (en voor alle andere) moet gebeuren via de BIPT website: https://registration.bipt.be/nl/radioamateur/ram-examens/b-examen


Raadpleging door de Raad van het BIPT
21-06-2017
Soumis par: ON7YD
Op vrijdag 16 juni heeft de UBA een 17 bladzijden tellend document bezorgd aan het BIPT als antwoord op de raadpleging over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.

Raadpleging door de Raad van het BIPT
18-05-2017
Soumis par: ON7YD
Op 17 mei jl. heeft het BIPT op vraag van de Minister van telecommunicatie een raadpleging gepubliceerd over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.
Deze raadpleging is hier beschikbaar.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft kan deze bezorgen aan de UBA (via on7yd [at] uba [dot] be) of rechtstreeks aan BIPT (via consult [dot] sg [at] bipt [dot] be met als onderwerp "CONSULT-2017-B1"). De antwoordtermijn loopt tot 17 juni. Daarom graag uw reacties aan de UBA voor 10 juni, zodat we de tijd hebben om deze te bundelen, te bespreken en tijdig aan BIPT te bezorgen.

Indien je rechtstreeks aan BIPT antwoordt graag een kopij aan on7yd [at] uba [dot] be.

Jaarlijks recht en dossierkosten 2017
14-12-2016
Soumis par: ON7YD
Zowel het jaarlijks recht als de dossierkosten worden elk jaar door BIPT aangepast aan de index.
In 2017 zullen de dossierkosten € 37,95 bedragen en het jaarlijks recht € 48,57. Dat is een lichte stijging met respectievelijk € 0,36 en € 0,45.

Brief van het BIPT betreffende de betaling van het jaarlijks recht
12-10-2016
Soumis par: ON7YD
Alle radioamateurs hebben in de loop van de voorbije dagen een brief van BIPT ontvangen waarin een gemeld wordt dan het jaarlijks recht voor de vergunning vanaf nu op voorhand betaald moet worden.
Verontrustend in deze brief was de vermeldingen dat bij niet betalen binnen een periode van 30 dagen het BIPT aanneemt dat je de vergunning wil opzeggen en dat dit tot gevolg heeft dat men bij een "reactivering" na deze 30 dagen opnieuw de volledige dossierkosten moet betalen.

Antwoord van het BIPT betreffende de vergunningen voor hoog vermogen
22-03-2016
Soumis par: ON7YD
Naar aanleiding van het besluit van de Raad van BIPT van 1 maart 2016, waarbij de melding voor hoog vermogen vervangen wordt door een vergunning voor hoog vermogen heeft de UBA enkele verduidelijkingen gevraagd aan het BIPT.

Besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz
04-03-2016
Soumis par: ON7YD
Vandaag is het Besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz gepubliceerd op de BIPT website.