UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2019 betreffende de frequenties, vermogens en tranmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs
27-05-2019
Soumis par: ON7YD
Vandaag is op de BIPT website het Besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2019 betreffende de frequenties, vermogens en tranmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs gepubliceerd.
Dit is een aangepaste versie van het Besluit van 20 maart 2019, dat na een bezwaar van de UBA op 27 maart 2019 werd ingetrokken.
Het nieuwe Besluit komt tegemoet aan de bezwaren die veel houders van een basisvergunning hadden tegen het Besluit van 20 maart.
Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart 2019 betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs
27-03-2019
Soumis par: ON7YD
UPDATE 28 maart: Door het BIPT is bevestigd dat het Besluit van de Raad van 20 maart 2019 werd ingetrokken. Voorlopig blijft het vorige Besluit van de Raad van 24 april 2012 van kracht.

UPDATE 27 maart:
 Op maandag 25 maart hebben we de Raad van het BIPT op de hoogte gebracht van onze bezwaren tegen het Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart.
Vrijwel onmiddellijk hebben we een antwoord ontvangen dat men onze bezwaren gaat onderzoeken en enkele uren later zijn de verwijzingen naar het besluit van de BIPT website verwijderd. Het besluit zelf (rechtstreekse link naar het PDF document:
https://www.bipt.be/public/files/nl/22777/Besluit_Frequentieplan_RAM_2019-03-20.pdf) staat echter nog steeds op de BIPT website.
Dit zou er op kunnen wijzen dat het besluit (voorlopig) is ingetrokken, maar hiervan hebben nog geen formele bevestiging ontvangen van het BIPT.
We hopen op een nieuw overleg met het BIPT om tot een oplossing te komen die gunstiger is voor onze ON3's dan het besluit van 20 maart.

Zoals in het vorige artikel vermeld: wordt ongetwijfeld vervolgd!

Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart 2019 betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs
23-03-2019
Soumis par: ON7YD
Op 22 maart is de Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart 2019 betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs gepubliceerd op de BIPT website,
zie https://www.bipt.be/public/files/nl/22777/Besluit_Frequentieplan_RAM_2019-03-20.pdf.
Helaas moeten we vaststellen dat dit besluit voor de basisvergunning (klasse C) nagenoeg identiek is aan het voorstel dat BIPT gedaan heeft in de raadpleging, ondanks de verschillende voorstellen die de UBA gedaan heeft om het verlies voor de ON3's te beperken
(zie https://www.uba.be/nl/actueel/flash/raadpleging-bipt-antwoord-van-de-uba).

Examens basisvergunning en HAREC
07-02-2019
Soumis par: ON7YD
In afwachting van het nieuwe examenreglement zullen er examens voor de HAREC- en basisvergunning georganiseerd worden, volgens het huidige examenreglement (bestaande leerstof). Inschrijven kan vanaf nu op de website https://registration.bipt.be.
De eerstvolgende examens gaan door op 5, 6 en 7 maart 2019.
Examens voor de CEPT Novice vergunning kunnen pas georganiseerd worden als het nieuwe examenreglement in voege treedt.
 

Raadpleging BIPT - antwoord van de UBA
19-01-2019
Soumis par: ON7YD
Op 18 december 2018 heeft het BIPT de hierboven vermelde raadpleging gepubliceerd. Dezelfde dag is een artikel geplaatst op de UBA website en zijn de UBA kaderleden geïnformeerd. In de periode 18-12 tot en met 05-01 zijn ruim 200 reacties ontvangen (= ± 7% van onze leden).
De eerste operator certificaten zijn aangekomen
17-01-2019
Soumis par: ON6TI
De eerste operator certificaten werden door de postbode afgeleverd. Je zal vaststellen dat deze certificaten werden afgedrukt op een gewoon blad papier en niet in "credit card" formaat.

Inderdaad, het BIPT had al eerder laten weten dat de aanmaak van operator certificaten in credit card formaat wat tijd in beslag zou nemen en dat in afwachting deze certificaten afgedrukt zouden worden op gewoon papier. Zodra de plastic certificaten beschikbaar zijn, zal het BIPT de nieuwe certificaten gratis toesturen.

Nog even geduld ...

BIPT facturen 2019
03-01-2019
Soumis par: ON7YD
Wie aan BIPT heeft laten weten dat hij/zij de facturen per e-mail wenst te ontvangen heeft deze voor 2019 waarschijnlijk vandaag in de mailbox ontvangen. De facturen per post komen waarschijnlijk in de loop van de volgende dagen bij hun bestemmeling.
Omdat het nog niet voor iedereen even duidelijk is hoe er vanaf dit jaar (ten gevolge van het nieuwe KB) gefactureerd wordt een kort overzicht: 

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen
27-12-2018
Soumis par: ON7YD
Vandaag is het "Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen" in het Staatsblad verschenen. Dit is het nieuwe KB waarop we ale jaren wachten.
Omdat dit KB enkel de wijzigingen ten opzichte van het KB van 2009 bevat moet het samen met dir KB gelezen worden.
Hieronder vind je de voornaamste wijzigingen die ons (radioamateurs) aanbelangen in een notendop:

BIPT raadpleging betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen gebruikt worden door radioamateurs
18-12-2018
Soumis par: ON7YD
Vandaag is op de BIPT website de RAADPLEGING VAN HET BIPT BETREFFENDE DE FREQUENTIES, VERMOGENS EN TRANSMISSIEMODI DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT DOOR DE RADIOAMATEURS verschenen.
Deze raadpleging werd reeds aangekondigd op de vergadering van het BIPT met de erkende verenigingen van 28 september en moet een kader scheppen voor het invoeren van de CEPT Novice vergunning in België.
Het voornaamste onderdeel is de bijlage 1 die de Frequentiebanden en technische karakteristieken toegestaan voor de verschillende categorieën van radioamateurvergunningen vastlegt.

Zendvergunningen 2019
03-12-2018
Soumis par: ON7YD
BIPT heeft ons vandaag op de hoogte gebracht dat het langverwachte nieuwe KB zeer waarschijnlijk in voege zal gaan op 1 januari 2019. Dit heeft ook een invloed op onze zendvergunningen voor 2019.
Het nieuwe KB voorziet immers een de invoering va het bedieningscertificaat. Aan het bedieningscertificaat wordt de roepnaam gekoppeld. Dit certificaat is 5 jaar geldig en de aanvraag van het certificaat kost 25.31 Euro (index 2019). Wie geen eigen zendtoestellen bezit heeft enkel dit certificaat nodig, voor hem of haar bedragen de kosten vanaf volgende jaar maar iets meer dan 5 Euro per jaar! Met het bedieningscertificaat mag met een clubstation of het station van een andere radioamateur bedienen.
Wie wel zendtoestellen bezit heeft naast het bedieningscertificaat ook nog een stationsvergunning nodig. Voo deze vergunning moet een jaarlijks recht betaald worden dat 50.62 Euro bedraagt in 2019.
Om tijdig te weten welke radioamateurs enkel een bedieningscertificaat wensen en welke zowel een bedieningscertificaat als een stationsvergunning heeft BIPT naar alle radioamateurs een brief gestuurd met de nodige uitleg en de vraag om dit voor 14 december te laten weten.