UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

L'IARU envoie une réaction formelle a la CEPT concernant la proposition Française sur la bande des 2m

CEPT[A traduire] Als voorbereiding op de komende CEPT-vergadering in Ankara heeft de IARU rapport CPG(19)115_IARU ingediend. In dit rapport legt de IARU stap voor stap uit waarom de allocatie van de 2m-band voor de aeronautical mobile service geen goed idee is. De IARU-R1 stelt dan ook voor om de allocatie van 144-146 MHz te verwijderen uit het oorspronkelijke voorstel.

 

Annex 1, belang van de 2m-band
In annex 1 van het door de IARU-R1 ingediende document beschrijft wat het strategische belang is van de 2m-band voor de radiozendamateur. Enkele punten zijn:
 • De 144-146 MHz-frequentieband is het enige wereldwijd geharmoniseerde spectrum dat is toegewezen aan de amateurdienst in het marifoonbereik.
 • De 2m-band is een veel gebruikte frequentieband met vele honderden repeaterverbindingen, die vaak ook gebruikt worden voor noodcommunicatie.
 • Door de komst van nieuwe technieken voorziet de IARU geen afname in de behoefte aan dit frequentiespectrum.
 • De 144-146 MHz-frequentieband is de enige VHF-band met een toewijzing van een amateur-satellietdienst. Het laat een aanzienlijke groei van kleine satellieten zien. Ook bestaande systemen in een baan om de aarde maken gebruik van de 2m-band, waaronder het ruimtestation ISS.
 • De 144-146 MHz-frequentieband wordt ook in veel landen gebruikt om noodverbindingen op te zetten tijdens door de mens veroorzaakte of natuurrampen.
 • Er zijn ongeveer 2.25 miljoen radiozendamateurs die beschikken over een radiostations die zijn uitgerust met een 2m-zendontvanger. Tevens houdt dit in dat er voor circa 450 miljoen euro is geïnvesteerd door radiozendamateurs.
 • Uit een evaluatie (gedegen onderzoek) blijkt dat het algemeen aanvaarde criterium van -6db I/N bescherming vrijwel onmogelijk is. Dat kom doordat toegewezen frequenties bedoeld zijn voor het gebruik van HAP’s (high altitude pseudo satellites).
 • Er is 24 MHz beschikbaar voor de luchtvaart tussen de 138-174 MHZ. Om een deel van dit spectrum beschikbaar te maken voor de aeronautical mobile service, hoeven slechts de beperkingen die gelden voor deze band aangepast te worden.

Annex 2, hiaten in het Franse CEPT-voorstel.

Annex 2 is gebruikt om stap voor stap de hiaten in het Franse voorstel aan te geven. Zo geeft de IARU onder andere aan dat:

 • Er is geen gedegen onderbouwing gegeven waarom de aeronautical mobile services nu juist de 2m-band nodig hebben.
 • Verder zijn er geen aanwijzingen of onderzoeken die een nieuwe toewijzing van de 2m-band rechtvaardigen.
 • De IARU merkt op dat er in het Franse voorstel is gekozen voor de 144-146 MHz-band, zonder naar bestaande alternatieven te kijken.
 • Daarbij komt nog dat er voor HAP’s al een aantal geharmoniseerde spectrumtoewijzingen zijn, inclusief reservecapaciteit. Dit is in behandeling in het agendapunt WRC-19 AI-1.4
 • In tegenstelling tot het goed ondersteunde AI-10-voorstel tot verbetering van de bestaande VHF-luchtvaartallocaties, is er geen enkel bewijs van wijdverspreide internationale steun van de luchtvaartindustrie voor dit voorstel.
 • In het Franse voorstel is geen uitleg gegeven over de innovatieve methoden om spectrum te delen. In plaats daarvan zou moeten worden erkend dat systemen in de lucht omnidirectionele en niet-richtbare VHF-antennes zullen gebruiken. Daardoor zal het beperken van interferentie met de gevestigde primaire amateur- en amateur-satellietdiensten veel moeilijker worden.

Annex 3, amateurs bieden betere documentatie dan de professionals.

In annex 3 geeft de IARU duidelijk aan dat met een technische basisstudie al blijkt dat dit voorstel niet levensvatbaar is. Een normaal WRC-proces vergt jaren van studie om tot een besluit te komen. IARU geeft aan dat met de huidige kennis van propagatie al snel aan te tonen is dat dit voorstel niet kan functioneren. Om alle partijen deze kostbare tijd te besparen zijn de berekeningen aan het document toegevoegd. Uiteindelijk is met de hulp van een aantal amateurs wel een gedegen document geproduceerd. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde professionals.

Annex 4, overige technische informatie.
In het geval men nog niet overtuigd is van de amateuristische opzet van het Franse voorstel, komt de IARU met aanvullende informatie. Hierin wordt aangetoond dat met een zendvermogen van 1 Watt met een antenne op 100 meter een radius van 100 km heel normaal is.

Met dank aan onze zustervereniging VERON voor deze tekst.