UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

IARU nieuws

Tijdens deze gesprekken lag voor de IARU de klemtoon op het binnen Region 1 bekomen van de frequentietoewijzing van 50-54 MHz zoals van toepassing in Regio 2 en 3.
De huidige situatie waarbij in vele Europese landen van frequentiebereik 50-52 MHz op secundaire basis aan de zendamateurs is toegewezen stoelt op een tijdelijke regeling. De IARU werkgroep 5A (WP 5A) die de belangen van de radioamateurwereld behartigt bestaat uit zendamateurs uit Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, Nederland, Groot-Brittannië en de USA.

De officiële delegaties hielden rekening met zowel de door de IARU ingediende documenten als de standpunten van Frankrijk, Zwitserland en de Russische Federatie. Er ontstond een consensus  over de krijtlijnen van de technische voorwaarden die moeten toelaten de discussie op te starten over het binnen Region 1 toewijzen van het frequentiebereik 50-54 MHz aan de amateurdienst.
Er ligt evenwel nog veel werk op de plank vooraleer men op gepaste wijze  aan de opmerkingen en het voorbehoud van tal van nationale regulatoren en frequentiegebruikers kan tegemoet komen.

Andere heikele WRC-19 agendapunten m.b.t. tot de radioamateurdienst zijn o.m. het beschermen van de primaire status van de 24 en 47 GHz banden alsook het minimaliseren van storingen veroorzaakt door de energieoverdracht (WPT) bij draadloos opladen van elektrische voertuigen.