UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

IARU AC vergadert in Peru

IARUDe vergadering werd bijgewoond door IARU voorzitter Tim Ellam, VE6SH / G4HUA; Vice-voorzitter Ole Garpestad, LA2RR; secretaris David Sumner, K1ZZ;  alsook de regionale vertegenwoordigers van drie IARU regions: Don Beattie, G3BJ, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Reinaldo Leandro, YV5AM, Ramón Santoyo, XE1KK, Wisnu Widjaja, YB0AZ en Ken Yamamoto, JA1CJP. Region 2 uitvoerend comité lid George Gorsline, VE3YV, was aanwezig als waarnemer.

De AC heeft zijn laatste evaluatie voor de IARU-voorbereidingen voor de World Radiocommunication Conference (WRC-19) van de International Telecommunication Union (ITU) 2019 gehouden. Vanaf 28 oktober vindt de WRC-19 gedurende vier weken plaats in Sharm El-Sheikh, Egypte. De conferentie heeft een omvangrijke agenda, met onderwerpen die direct van belang zijn voor de amateurdienst, waaronder verbeteringen in de amateurtoewijzing in region 1 op 50 MHz, de bescherming van bestaande toewijzingen aan de amateurdienst en de ontwikkeling van de agenda voor de volgende WRC in 2023.

De afgelopen vier jaar hebben IARU-vrijwilligers en haar lidorganisaties gewerkt aan het beïnvloeden van de voorstellen van nationale telecommunicatieadministraties en regionale telecommunicatieorganisaties (RTO's) die in Sharm El-Sheikh op tafel liggen.
De IARU is erin geslaagd een aantal voor de amateurdienst schadelijke voorstellen in te perken maar er wachten nog verschillende uitdagingen.
Een klein team van IARU-waarnemers zal de WRC-19 bijwonen en met amateurs en vrienden samenwerken teneinde de best mogelijke resultaten bij de diverse nationale delegaties te bereiken.

Kijken we verder vooruit dan de WRC-19 dan streeft de de AC aan een grotere invloed na bij de werkzaamheden van standaardorganisaties, met name het Internationaal Speciaal Comité voor Radio Interferentie (CISPR) en zijn deelnemende nationale comités. Het toenemende niveau van radiospectrumvervuiling veroorzaakt door onnodige en ongewenste emissies van elektronische apparaten zoals draadloze energieoverdracht voor het opladen van elektrische voertuigen, vormt een ernstige bedreiging voor radiocommunicatiediensten, waaronder de amateurdienst. Hoewel het werk van de IARU wordt gedaan door vrijwilligers, is het bijwonen van vergaderingen duur en vereist de financiële steun van individuele radioamateurs door lidmaatschap van hun nationale IARU-lidorganisaties (nvdr: zoals de UBA!). Extra gekwalificeerde vrijwilligers zijn nodig om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Er werd een uitgebreide discussie gehouden om de belangrijkste uitdagingen voor amateurradio te bepalen en hoe de IARU en haar lidorganisaties deze beter kunnen aanpakken.

De upgrade van de huidige websites van de IARU en zijn drie regionale organisaties is aan de gang en moet in de komende maanden worden voltooid.

Het thema voor de World Amateur Radio Day van 18 april, werd bevestigd als "Celebrating Amateur Radio's Contribution to Society".

De volgende persoonlijke vergadering van de AC is gepland onmiddellijk voorafgaand aan de IARU Region 1-conferentie in Novi Sad, Servië, in oktober 2020.