UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

1918 - Centenarul Marii Uniri – 2018

"The Great Union of 1918" is een belangrijke bladzijde uit de Roemeense geschiedenis. Om de honderdste verjaardag van deze gebeurtenis extra in de verf te zetten zal gedurende het hele jaar 2018 het special event station YR100R actief zijn.

Een herinneringsaward is beschikbaar voor wie erin slaagt om tijdens de loop van een kalendermaand het station in vijf verschillende band/mode combinaties te werken.

Alle bijkomende informatie, logsearch e.d. kan via deze webpagina worden bekomen. Via die link kan iedereen die in aanmerking komt ook het diploma gratis downloaden.