UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Nouvelles B-EARS

Ceci sont les dernières nouvelles concernant B-EARS. Si vous voulez faire parti de B-EARS et participer aux activités, hésitez pas a nous contacter.

Voulez-vous devenir membre B-EARS ? Pour vous aider nous avons rédigé un document qui vous explique la procédure à suivre.
Un exercise B-EARS avant la fin de 2010
27-12-2010
Soumis par: ON4AVJ
- A traduire -
Op onze laatste vergadering met de provinciale verantwoordelijken in Vlaanderen werd beslist om nog dit jaar een oefening te houden van B-EARS op een zeer korte termijn, dit om onze inzet en onze procedures te testen. Dus als je deze week activiteit hoort van B-EARS hou dit storingsvrij.

Verloop van de oefening:

 1. Op een bepaald uur "H" zal de neteleider een bericht krijgen van de "opdrachtgever" via Internet (Skype, Google Talk, MSN..) of telefoon om zijn net te activeren.
 2. Binnen een zo vlug mogelijke tijd moet de netleider maximaal 7 stations vinden die willen meedoen met de oefening. Deze stations zijn niet op voorhand verwittigd. Ze kunnen opgeroepen worden met gelijk welk middel (telefoon, gsm, via de  noodfrequentie van de provincie, via repeater...). Indien men 7 stations geactiveerd heeft contacteert de netleider de opdrachtgever voor het begin van de oefening(zie punt 4). De provinciale noodfrequenties vinden jullie in bijlage.
 3. Op "H+1" wordt het net geactiveerd, ongeacht het aantal deelnemers indien men aan geen 7 komt.
 4. Bij de start wordt aan de opdrachtgever meegedeeld wie de stations zijn die meedoen en op welke manier ze gecontacteerd werden en de gebruikte frequentie.
 5. Op regelmatige ogenblikken worden er opdrachten gegeven aan de netleider door de "opdrachtgever" bvb vraag aan ON7XX wat de kamertemperatuur is in zijn shack". De opdrachten worden via het net uitgevoerd. Daarna worden de resultaten van deze opdrachten doorgegeven aan de opdrachtgever terug via internet (MSN of skype,).
 6. Duur van de oefening is van "H+1" tot “H+2”
 7. In elk QSO wordt duidelijk vermeld dat het om een B-EARS oefening gaat.
 Van de netleider wordt tijdens de oefening verwacht:
 • Dat hij zijn netwerk leidt, dus geen QSO's tussen stations zonder zijn toestemming.
 • Dat hij stations die niet tot het net behoren, tot radiostilte beweegt tot na de oefening.
 • De opdrachten correct en zoals gevraagd doorgeeft, geen eigen interpretaties, ook niet van de andere stations.
 Praktisch:
De opdrachtgevers zijn:
 • Antwerpen:  ON4AVJ
 • Limburg: ON4PC
 • Vlaams Brabant: ON4PC
 • Oost Vlaanderen: ON4AVJ
 • West Vlaanderen: ON4PN
 Van de netleiders wordt verwacht voor de oefening:
 • dat ze voor de oefening contact opnemen met de opdrachtgever, om te verbinding te testen via MSN of skype
 • Gedurende de oefening online zijn met de opdrachtgever via MSN of Skype
 • Indien mogelijk de volledige oefening (vanaf punt 4) digitaal opnemen voor verdere evaluatie 
Het doel van deze oefening is:
 • Opleiden van netwerkleiders
 • Enkel berichten verzenden als er om gevraagd wordt (wat ook de realiteit zal zijn) 
In een verdere toekomst zullen we daar ook de logging bij betrekken..
Het enige zwakke punt bij dit soort oefeningen is dat de stations zelf hun antwoorden moeten opstellen, want niet strookt met de realiteit, want ook zij moeten enkel berichten versturen als daarom gevraagd wordt.
De oefening wordt gepland tussen 27 en 30 december(de netwerkleider zal verwittigt worden van de juiste datum, niet van het startuur).

B-EARS News Stream (dec. 2010)
24-12-2010
Soumis par: ON4PN
- A traduire -
Van nu af aan is deze dit nieuws-stream in het Engels

Omdat Engels de belangrijkste internationale taal in nood situaties is, in de lucht, op het land en in de zee of zelfs de ruimte, gebruiken we deze taal in onze lokale communicatie B-ears naar B-ears. We zullen zo vertrouwd worden met de taal en zo zullen geen problemen onstaan wanneer er internationale oefeningen zullen zijn. De inhoud echter die we doorgeven voor een organisatie of overheid zal in de taal naar keuze van die overheid zijn. Onze eigen B-EARS naar B-EARS communicatie zal steeds in het Engels zijn. Dit zal vergissingen en tijdverlies voorkomen, iets dat cruciaal is bij hulpverlening.

meeting-pictogramB-EARS Antwerpen had op 9 december een vergadering met het provinciaal bestuur
Op 9 december vorige maand was er een ontmoeting tussen B-EARS Antwerpen en het Provinciebestuur van Antwerpen. Een goede bijeenkomst waar duidelijk werd dat het Provinciebestuur zijn eigen manier van werken heeft. Het is uitkijken naar hoe procedures en werkmethoden kunnen worden afgestemd op elkaar. Beide partijen kijken tevreden terug naar deze stap in de goede richting.  

De Nederlandstalige provinciale managers zagen mekaar op 13 december
Op 13 december ontmoetten de nederlandstalige provinciale B-EARS managers mekaar te Leuven in de lokalen van sectie LVN. Er werd duidelijk dat goed voorbereide oefeningen een must zijn om onze werking te verbeteren. Meer info hierover bij uw lokale B-EARS manager.

pictogram-portables-mapVoor het einde van het jaar een B-EARS oefening!
Je leest het goed: een oefening vóór 2011. Het wordt een plotseling aangekondigde oefening. Dat wil zeggen dat er een oefening komt op provinciaal niveau, ergens van nu tot 31 december. Wanneer exact? Dat is een goed bewaard geheim. Doel: Gedisciplineerde communicatie die boven het aantal mensen die communiceren staat. Snelle actie in kleine groepen. Communicatie met gerichte informatie van onze “klant”, de overheid. Die wil snel informatie verplaatsen van de ene plaats naar de andere. Degenen die de tijd hebben, die zijn snel bereikbaar zijn én snel kunnen ingezet worden, hebben de mogelijkheid om te laten zien waartoe B-EARS in staat is. Een verantwoordelijke taak… Er worden opnames gemaakt en later afgespeeld. Hierdoor kan men de techniek en vaardigheden van de B-EARS operator en het systeem beoordelen. Een onverwacht, plotseling alarm, zal worden verspreid via de provinciale verantwoordelijken. Zij zullen ook duidelijk maken hoe de oefening wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat je alert bent... velen zijn geroepen, slechts enkele verkozen. De juiste man (vrouw) op de juiste plaats op het juiste ogenblik. Veel geluk of… good luck !!!

Présentation du B-EARS à Gembloux
01-11-2010
Soumis par: ON4AVJ
53 OM de 16 sections UBA étaient présents à GemblouxGrosse affluence ce vendredi soir 22 octobre à la Section de Gembloux. Le projet du Belgian Emergency Amateur Radio Service (B-EARS) y était présenté, avec un double objectif: informer les OM du Sud du pays ainsi que les autorités wallonnes.

M. Paul Furlan, ministre wallon des Affaires intérieures, était représenté par M. ir Paul Dewil, Directeur-coordinateur du Centre Régional de Crise pour la Wallonie (NB: un rendez-vous avec le ministre en personne est déjà programmé pour le début décembre).

Une présentation du B-EARS fut projetée pour les 53 OM présents venant de 16 sections UBA de la Wallonie et de Bruxelles. Pierre Aubry (ON6GB) et Claude van Pottelsberghe de la Potterie (ON7TK) ont présenté Jean-Pierre Jankowiak (ON5JPJ), manager B-EARS pour la partie francophone.
Jean-Pierre préfère se dire "coordinateur", plutôt que manager. Il veut mettre le projet sur les rails et surtout "mettre de l'huile dans les rouages". Des groupes existent déjà, qui font du bon travail sur le terrain. Ils doivent être conservés et encadrés.
Lors de la réunion, quelques malentendus ont été éclaircis. Plus d'informations ont aussi été données sur les méthodes de travail et sur la structure envisagées.
Sous l’œil de ON6GB, Pierre Aubry (de dos), M. Dewil, Coordinateur du Centre régional de Crise de Wallonie donne ses impressions « à chaud »A chaud, le coordinateur du Centre régional de Crise Wallon s'est déclaré très intéressé par le projet B-EARS. Il a fait certaines propositions très concrètes et plus qu'encourageantes pour la poursuite du projet.
Un groupe de travail francophone a été mis sur pied qui devrait se réunir très prochainement;


Les OM qui souhaitent intégrer le projet B-EARS comme opérateurs sont invités à s'inscrire via le site de l'Union Royale Belge des Amateurs-Emetteurs www.uba.be

(Texte: ON4PN et ON6GB - Photos: ON4KJR et ON6JE).
Duexième engagement moral avec secteur de securité et l'organistation DARES
11-02-2010
Soumis par: ON4AVJ

- A traduire - Vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en DARES (de Dutch Amateur Radio Emergency Service) sloten op 8 februari jl. een overeenkomst voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en crisissituaties. Mevrouw M. van Veen, directeur veiligheidsregio en de heer A. Leisink, voorzitter van Stichting DARES ondertekenden het document waarin de verantwoordelijkheid voor adequate communicatie en ondersteuning door gelicenseerde en getrainde radiozendamateurs staat omschreven.

De Stichting DARES is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. DARES-vrijwilligers worden getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen. Zij ontvangen voor hun diensten geen vergoeding.

Om de samenwerking te optimaliseren zal DARES tenminste eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale rampenoefening. Tijdens een operationele inzet zullen de DARES-vrijwilligers meedraaien met de normale logistieke voorzieningen van de veiligheidsregio. Daarnaast wordt ook in eigen verband de inzetbaarheid en vaardigheid doorlopend geoefend. Dit is het tweede convenant dat DARES met een veiligheidsregio ondertekende; in maart vorig jaar sloot de vrijwilligersorganisatie een soortgelijke overeenkomst met de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek af.
Naar verwachting zullen nog meer veiligheidsregio’s in Nederland dit jaar een overeenkomst met DARES sluiten.
 


Premier exercisse B-EARS sous propre gestion
22-11-2009
Soumis par: ON4AVJ
- A traduire - Op maandag 30 november gaat de eerste oefening door van B-EARS onder eigen beheer.
Het is enkel een test om te beoordelen op welke manier we het beste foutloos berichten kunnen overbrengen.
De oefening gaat door van 21 tot 22 uur lokale tijd.
De oproepen zullen voornamelijk gebeuren op 144.350 MHz FM of 145.375 in Digital Voice.
Alle B-EARS leden hebben reeds een mail ontvangen over deze oefening.
Construisez pour 60€ au réseaux D-Star avec votre propre mini hotspot !
26-10-2009
Soumis par: ON4AVJ
- A traduire - 26.10.2009 -ON4PN
Speciaal voor de Dag van de Radio-amateur 2009 (nu zaterdag 31 oktober, Apeldoorn) zijn er door Fred, PA4YBR, 50 zelfbouwkitjes samengesteld.
Met behulp van deze kit is het mogelijk zelf een D-Star hotspot te bouwen, die aan een bestaande analoge transceiver gekoppeld kan worden (een 9600 bps packet aansluiting is vereist).
De hotspot is een verlengstuk van het D-Star netwerk en wordt met een PC verbonden en maakt op die manier contact met andere D-Star repeaters via het internet (een vrije USB poort en een internetverbinding is vereist).

Meer over de dag van de amateur hier en meer over Fred’s goedkope zelfbouw-kits en andere van zijn projecten hier. -