UBARoyal Belgian Amateur Radio Union

slideshow 1

Photo: Couloir

Oproep tot kandidaatstelling

Bestuurders
Er zijn in 2020 drie mandaten beschikbaar voor de periode van drie jaar. De uittredende bestuurders zijn: Egbert Hertsen, ON4CAS, Stefan Dombrowski, ON6TI en Rik Strobbe, ON7YD.
De raad van bestuur doet een oproep tot kandidaten onder de effectieve leden. Zij moeten hun kandidatuur schriftelijk of per e-mail richten aan de voorzitter van de UBA vzw, Claude van Pottelsberghe de la Potterie, Bruggesteenweg 77 te 8755 Ruiselede, on7tk [at] uba [dot] be, uiterlijk op 31 december 2019.

Provinciale voorzitters
Ieder effectief of toetredend lid dat zijn kandidatuur wil stellen voor de periode van twee jaar dient dit schriftelijk aan één van de secretarissen te melden voor 31 december 2019.

Voorzitters van de secties
Ieder effectief of toetredend lid dat zijn kandidatuur wil stellen voor de periode van één jaar dient dit schriftelijk aan zijn provinciale voorzitter te melden voor 31 december 2019.

Voorwaarden voor het indienen van een kandidatuur van bestuurder
Effectieve leden, in orde met hun bijdrage, minstens 18 jaar oud en die een UBA-anciënniteit hebben van het laatste voorafgaande sociale jaar kunnen hun kandidatuur indienen. Men moet dus minstens lid zijn sinds 1 januari 2018.
Uittredende bestuurders moeten ook een nieuwe kandidatuur indienen.
Ieder kandidaat zal een curriculum vitae toevoegen met zijn leeftijd, zijn professionele activiteiten en een korte motivatie voor zijn kandidaatstelling.

Voorwaarde voor provinciaal voorzitter
Effectieve of toetredende  leden, in orde met hun bijdrage en minstens 18 jaar oud kunnen hun kandidatuur stellen als provinciale voorzitter.

Voorwaarden voor sectievoorzitter
Effectieve leden, in orde met hun bijdrage en minstens 18 jaar oud kunnen hun kandidatuur stellen als sectievoorzitter van de sectie waar ze minstens één jaar aan verbonden zijn.

Algemene voorwaarden
De kandidaten moeten een motivatiebrief (maximaal 300 woorden) opmaken met volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, roepnaam en taalrol. Uittredende bestuurders, provinciale voorzitters en sectievoorzitters zijn her verkiesbaar.
De functie van bestuurder, provinciale voorzitters en sectievoorzitters zijn niet verenigbaar. Men kan slechts één mandaat uitoefenen. De raad van bestuur kan slechts één afwijking toestaan.
Deze functies zijn eveneens onverenigbaar met de uitoefening van om het even welke leidinggevende functie in een andere Belgische of regionale vereniging van radioamateurs actief in België. Op aanvraag van de kandidaat kan de raad van bestuur uitzonderingen toestaan.

Belangrijke opmerking
Met het indienen van de kandidatuur verklaart de kandidaat dat hij kennis heeft genomen van de regels i.v.m. zijn kandidatuurstelling en deze onderschrijft. Hij verklaart tevens dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Elke valse verklaring kan leiden tot de nietigverklaring van de kandidatuur.