UBARoyal Belgian Amateur Radio Union

slideshow 1

Photo: Couloir

Overeenkomst Waals Brabant - UBA (B-EARS)

Na de meer of soms minder gekende tussenkomsten van het RadioNoodNet  / Réseau d’Urgence  (Herald of Free Enterprise, Heysel, Inondations Namuroises) willen wij als radioamateurs de bevolking blijven  bijstaan.

Onze voorgaande partner, te weten het Rode Kruis, deed steeds minder en minder beroep op onze diensten en daarom had de UBA het idee om B-EARS op te richten zodat wij ook andere nooddiensten konden bijstaan.

Verleden vrijdag had er een belangrijke wending plaats in de erkenning van B-EARS door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gouverneur van Waals Brabant dhr MAHIEU en de UBA, vertegenwoordigd door ON7TK. Dit sluit eigenlijk aan op andere vroegere overeenkomsten, met name met het Regionaal Waals Crisiscentrum (CRC-W). 

Het logische vervolg is dat er beslist nog volgen als we  kijken naar de belangstelling vanwege de diensten van de andere provinciegouverneurs. In Vlaanderen kunnen wij deze eerste overeenkomst met Waals Brabant gebruiken als visitekaartje om op versnelde wijze gelijkaardige overeenkomsten te realiseren.


   

Dit is tenslotte het concretiseren van de inzet en het werk van vele medewerkers binnen B-EARS waardoor  deze permanente commissie binnen de UBA bekendheid kreeg. Ook de regelgeving die met de praktische kant van onze hobby te maken heeft werd door deze mensen bijgestuurd : het Ministerieel besluit van 9/1/2001 waardoor de radioamateurs ook door andere hulpdiensten mochten ingezet worden, en het Koninklijk besluit van 18/12/2018 waarbij artikel 17/7 expliciet vermeldt dat wij mogen deelnemen aan communicatie-oefeningen en bijstand  verlenen in geval van uitval van communicatie, op vraag van hulpdiensten of van een crisismanager in het algemeen.

De leden van de Raad van Bestuur van de UBA hebben al deze wijzigingen aan onze voogdijoverheid, het BIPT , voorgelegd . Bedoeling was om een wetgevend kader te verlenen aan onze wensen als radioamateur om in onze hobby  verder te gaan dan onze dagdagelijkse routine en onze passie ten dienste te mogen stellen van de bevolking.

Ook kunnen wij hiermee de bevolking aantonen dat wij in staat zijn meer te presteren dan de gewone dagdagelijkse praktijk van onze hobby en dat wij nuttig kunnen zijn in het tot stand brengen van radionetten tussen de strategische locaties ten hunnen dienste, en dit zonder enig ander hulpmiddel dan onze amateurfrequenties en ons materiaal.
Er staat ons nog heel wat werk te wachten, zo onder andere vele opleidingsessies van B-EARS vrijwilligers, zodat zij bijvoorbeeld het jargon van de hulpdienst-medewerkers begrijpen. De gewesten zijn gestart met het verspreiden van deze opleidingsmodules zodat wij als radioamateurs efficiënter kunnen optreden en onze geloofwaardigheid tegenover de hulpdiensten kunnen verhogen.

De UBA B-EARS wenst meer in het bijzonder de diensten van de Gouverneurs die ons reeds contacteerden te bedanken en daarbij in het bijzonder de staf van de Waals Brabantse Gouverneur, waaronder dhr Marc Lerch D5, die het ons mogelijk maakte om deze overeenkomst vorige vrijdag te realiseren.B-EARS Staff