UBARoyal Belgian Amateur Radio Union

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Coronavirus: How amateur radio is connecting people during lockdown
06-05-2020
Submitted by: ON7YD
In deze uitzonderlijke periode, met steeds groeiende verontrustheid over het effect van de lockdown op sociale isolatie roept RSGB onder de slogan "Get on the Air to Care" radioamateurs op om elkaar via de ether te steunen. Gisteren heeft BBC News hier een uitgebreid artikel aan gewijd.

Tnx info: Franco, ON3EO

De CQ-QSO van mei-juni 2020 is online en beschikbaar voor iedereen
05-05-2020
Submitted by: ON4RK
Cover CQ-QSO 05-06/2020De nieuwe CQ-QSO (05-06/2020) is online.

Gelet op de bijzondere omstandigheden die we momenteel meemaken en in navolging van andere IARU-verenigingen, is de UBA blij om zich bij dit initiatief aan te sluiten en dit nummer van CQ-QSO uitzonderlijk ter beschikking te stellen van alle radioamateurs over de hele wereld. Hiermee proberen we de radioamateurgemeenschap te steunen in deze moeilijke tijden.

Enjoy!

QSO-rondes
23-04-2020
Submitted by: ON7SS
Logo UBA Hierbij een lijst van de huidige QSO afspraken van de secties zoals nu gekend. Aanvullingen en/of aanpassing graag sturen naar on7ss [at] uba [dot] be.
OR95WARD - World Amateur Radio Day
16-04-2020
Submitted by: ON3FDS
Woeld Amateur Radio DayZaterdag 18 april 2020, herdenken we dat 95 jaar geleden op 18 april 1925, in Parijs de IARU (International Amateur Radio Union) werd gesticht.

Test BIPT netwerk voor noodcommunicatie
15-04-2020
Submitted by: ON7YD
Op vrijdag 17 april vanaf 11 uur houdt het BIPT een interne oefening om hun apparatuur voor communicatie in noodsituaties te testen.
Het belangrijkste doel zal zijn om het verbindingsprobleem met het Controle Centrum van Antwerpen op te lossen.
Hierbij zullen door de betrokken BIPT werknemers roepnamen van het formaat OT0xxx gebruikt worden.
Tijdens deze oefening zal gebruik gemaakt worden van de repeater ON0UBA (145,750 / 145,150 MHz en 439,225 / 431,625 MHz) en eventueel ook van andere repeaters of simplex frequenties op 2 m en 70 cm.
Aan alle radioamateurs wordt gevraagd om tijdens deze oefening de door het BIPT gebruikte frequenties vrij te houden.

eCQ-QSO 04/2020 is online
09-04-2020
Submitted by: ON6CQ
eCQ-QSO CoverHet tweede nummer van eCQ-QSO voor 2020 is beschikbaar en kan als PDF bestand gedownload worden van de UBA-website.

Gebruik van speciale roepnamen tijdens de coronacrisis
09-04-2020
Submitted by: ON7YD
Op vraag van de UBA heeft het BIPT de voorwaarden voor het gebruik van speciale roepnamen tijdelijk en uitzonderlijk versoepeld:
- Speciale roepnamen mogen gebruikt worden vanop het thuisadres van radioamateurs
- Dit geldt zeer uitzonderlijk ook voor houders van een ON2 en ON3 vergunning
Deze versoepeling van de voorwaarden zijn geldig tot 19 april 2020, maar kunnen verlengd worden als de corona-maatregelen worden verlengd.
De andere voorwaarden blijven van kracht, onder andere:
- De speciale roepnaam mag enkel gebruikt worden binnen de beperking van de eigen zendvergunning (frequenties, zendvermogen, modes).
- Het gebruik van speciale roepnamen in contesten blijft verboden
- De verantwoordelijke van het betrokken clubstationblijft ook tijdens deze periode verantwoordelijk voor het correct gebruik van de speciale roepnaam door alle betrokkenen.
- Speciale roepnamen kunnen enkel toegekend worden aan clubstations, niet aan individuele radioamateurs.

Elk verzoek om gebruik te mogen maken van deze uitzonderlijke voorwaarden moet schriftelijk en op voorhand ingediend worden door de vereniging (voor de UBA via ON7YD).
Voor reeds toegekende speciale roepnamen volstaat het om een lijst met de roepnamen (enkel de roepnaam volstaat, de thuisadressen zijn reeds gekend bij het BIPT) van de UBA leden die de speciale roepnaam vanop hun thuisadres willen gebruiken op te sturen naar on7yd [at] uba [dot] be.
Nieuwe aanvragen voor speciale roepnamen die men tijdens deze periode wil gebruiken moeten eveneens gericht worden aan on7yd [at] uba [dot] be, met in bijlage:
1. Het volledig ingevulde aanvraagformulier
(zie https://www.uba.be/sites/default/files/uploads/downloads/Aanvraag%20speciale%20roepnaam.pdf).
De lijst van de roepnamen van de UBA leden die deze speciale roepnaam vanop hun thuisadres willen gebruiken moet ingevuld worden in het vak "opstellingsplaats" van het formulier (de roenamen volstaan, de thuisadressen zijn reeds gekend bij het BIPT).
2. Bij voorkeur ook een naam + e-mail adres voor de facturatie, zodat de aanvraag snel behandeld kan worden (bij gebrek hieraan wordt de factuur per e-maik naar de aanvrager gestuurd).

Voor speciale roepnamen die aangevraagd worden naar aanleiding van de coronacrisis laat het BIPT weten dat roepnamen met een "bemoedigende boodschap" aanvaard zullen worden (vb. ON4STAYHOME, OT7STAYSAFE, ...), roepnamen die direct verwijzen naar deze crisis (vb. ON4CORONA of OT7COVID) zullen NIET toegekend worden, dit uit respect voor de meer 2000 landgenoten die overleden zijn door het virus.
 
Test-Aankoop en de waarheid over elektromagnetische radiogolven
07-04-2020
Submitted by: ON3FDS
Mobile Phone Tower[Update 26/04/2020 zie verder] In het april/mei nummer 156 van Test Gezondheid, reageert de verbruikersorganisatie op de valse berichtgeving over 5G en de radiogolven. In asociale berichten circuleert het fakenews dat 5G verband houdt met het coronavirus COVID-19.
Op bevattelijke wijze over 4 pagina’s publiceert Test-Aankoop wat elektromagnetische radiogolven zijn.

Dringende mededeling aan alle UBA-leden
03-04-2020
Submitted by: ON7TK
Corona virusDe corona crisis woedt in alle hevigheid verder. Ons sociaal leven is volledig stil gevallen. Onze economie zit in een zware crisis.
Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om de aangekondigde adviezen van 12 maart jl. zonder meer te verlengen tot en met 5 mei 2020.

Test BIPT netwerk voor noodcommunicatie
30-03-2020
Submitted by: ON7YD
Op vrijdag 3 april vanaf 11 uur houdt het BIPT een interne oefening om hun apparatuur voor communicatie in noodsituaties te testen.
Hierbij zullen door de betrokken BIPT werknemers roepnamen van het formaat OT0xxx gebruikt worden.
Tijdens deze oefening zal gebruik gemaakt worden van de repeater ON0UBA (145,750 / 145,150 MHz en 439,225 / 431,625 MHz) en eventueel ook van andere repeaters of simplex frequenties op 2 m en 70 cm.
Aan alle radioamateurs wordt gevraagd om tijdens deze oefening de door het BIPT gebruikte frequenties vrij te houden.