UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Brief van het BIPT: Ontwikkeling van een geïndividualiseerd portaal voor uw leden
09-02-2016
Ingediend door: ON7YD
In een brief gericht aan de voorzitter van de UBA vraagt het BIPT de radioamateurs om te kiezen voor het ontvangen van de facturen in elektronisch formaat. Alle radioamateurs hebben enkele weken geleden reeds een brief hierover ontvangen en volgens het BIPT hebben tot nu toe 2000 radioamateurs hiervoor gekozen.

Recht op antenne
24-01-2016
Ingediend door: ON7YD
Tot op heden biedt het "Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is" via het artikel 12 (Telecommunicatie) de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden een (zend)antenne te plaatsen zonder dat men daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft.
Nu is er echter een voorstel tot wijziging van dit besluit, met daarin een kleine (maar voor de radioamateurs venijnige) aanpassing van artikel 12…

Morse: een tweede jeugd?
14-01-2016
Ingediend door: ON4AVJ

Studiedag geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen
Op zaterdag 20 februari organiseert de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA), in samenwerking met ETWIE, de ronde-tafel 'Morsecode: een tweede jeugd'. De bijeenkomst, die plaatsvindt in Mechelen, is een volgende stap in de erfgoedwerking rond het gebruik van de morsecode, die precies een jaar geleden werd toegevoegd aan de Vlaamse inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.


UBA-lidkaarten 2016
05-01-2016
Ingediend door: ON7TK
UBA-lidkaart 2016Weldra valt de CQ-QSO van januari-februari 2016 in de bus. Sommigen hebben hem vandaag al ontvangen!

Let op! Op het losse verzendingsblad staat de UBA-lidkaart 2016 afgedrukt. Je kan de lidkaart vrij gemakkelijk van het verzendingsblad afscheuren.

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter
04-01-2016
Ingediend door: ON7TK
2016...Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst! Moge 2016 voor u en uw dierbaren een voorspoedig jaar zijn.

Bij het begin van 2016 is het tijd om even stil te staan en de balans te maken van het voorbije jaar. Zal ook 2015 getekend blijven door de crisis? Of zijn er andere topics die ons in het voorbije jaar hebben geboeid? Topics die meer met onze hobby gerelateerd zijn? Wat onze UBA betreft, kan ik je nu al vertellen dat er ook in 2015 heel wat te beleven was…
DMR-repeater ON0MLB op definitieve locatie
24-12-2015
Ingediend door: ON7YD
Op zaterdag 12 december 2015 werd dankzij vele helpende handen de DMR-repeater ON0MLB van de UBA-sectie MLB verhuisd, geïnstalleerd en in werking gesteld op de definitieve locatie: de hoogste schachtbok van de vroegere mijnsite en nu stedelijk cultureel centrum C-Mine in Genk, Winterslag.
HAREC opleiding in Sint-Truiden
24-12-2015
Ingediend door: ON7YD
In 2016 richt de sectie RST een HAREC opleiding in. Deze opleiding gaat door onder de vorm van officieel avondonderwijs. Dankzij de samenwerking met de scholengroep KCST CVO worden er twee basis modules elektriciteit gegeven. Via een projectmatige aanpak werd de inhoud bijgespijkerd tot de ideale voorbereiding van het HAREC examen.
Morse proef
23-12-2015
Ingediend door: ON7YD
Op zaterdag 18 juni 2016 zal de UBA, sectie DST (Diest), een officiële morseproef afnemen. In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de examinatoren erkend door het BIPT. Het slagen in deze proef levert een BIPT certificaat op dat erkend is in alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen.

UBA viert 90 jaar IARU met ON90IARU
12-12-2015
Ingediend door: ON4CAS
Ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de International Amateur Radio Union (IARU) brengt de UBA HF commissie het speciale roepteken ON90IARU in de lucht.

De consultatie van de radioamateurs in de pers
09-12-2015
Ingediend door: ON7YD
De recente consultatie van het BIPT is bij de pers niet onopgemerkt voorbijgegaan. In de Franstalige krant l'Echo werd gisteren (8 december 2015) een uitgebreid artikel gewijd aan de publicatie van de BIPT consultatie en de recente gebeurtenissen rond de WRC 2015.
Het artikel heeft het kort over de consultatie en legt een link met de WRC 2015 en de ITU. Dit lijkt ons een mooie reclame, niet alleen voor het BIPT, maar ook voor de radioamateurs. We kunnen dit soort belangstelling enkel maar toejuichen…