UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Archieven

Op zondag 23 november is iedereen wetenschapper voor één dag!
21-11-2014
Ingediend door: ON7YD
De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel.
Iedereen doet eraan mee: universiteiten en hogescholen, musea, innovatieve bedrijven, doe-centra, sterrenwachten, onderzoeksinstellingen, …

December is YOTA maand!
17-11-2014
Ingediend door: ON7YD
Tijdens de maand december zullen er in vele landen stations in de lucht zijn met de suffix YOTA (Youngsters On The Air). Deze stations worden gebruikt om jongeren aan te moedigen in de lucht te komen met de hulp van gelicenciëerde radiomateurs, of met hun eigen roepnaam indien ze deze reeds hebben, om zo ervaring op te doen. Mentoren uit België worden aangemoedigd om de roepnaam ON4YOTA te gebruiken als ze jongeren hun station willen laten gebruiken. Alle modes & banden mogen gebruikt worden en er zullen verschillende awards te verwerven zijn voor verbindingen met YOTA stations.

OP prefix voor alle Belgische radioamateurs in de maand november
23-10-2014
Ingediend door: ON7YD
Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 1e Wereldoorlog heeft de UBA een aanvraag ingediend bij BIPT opdat alle radioamateurs het prefix OP (P voor Poppies) mogen gebruiken gedurende de maand november van 2014 tot 2018. De duur van deze vergunning is beperkt in de tijd opdat de speciale prefixen een zekere aantrekkingskracht zouden behouden.
Vandaag is het desbetreffend besluit van de Raad van BIPT verschenen.
Eerste B-EARS-opleiding te Leuven
18-10-2014
Ingediend door: ON7TK
B-EARS logoIn het kader van de overeenkomst met het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd voor de eerste maal een B-EARS-opleiding georganiseerd te Leuven. Niet minder dan 33 kandidaten waren op post om deze tweedaagse opleiding te volgen. Al naar gelang het onderwerp en de taalrol van de kandidaten werd de cursus gegeven door een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of door een medewerker van UBA / B-EARS.

Duitsland wordt gastland voor WRTC 2018
14-10-2014
Ingediend door: ON4BEN
Op 5 oktober werd Duitsland door het WRTC organisatiecommittee verkozen als gastland voor het volgende World Radiosport Team Championship in 2018. Dit gebeurde op voorstel van DARC, BCC en RRDXA tijdens HAM RADIO te Friedrichshafen eind juni 2014.

Amateur Radio is "Communications Superpower," IARU Region 1 Delegates are Told
13-10-2014
Ingediend door: ON7TK
EU LogoDe Europese commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisismanagement, Kristalina Georgieva heeft aan de verschillende delegaties van de General Conference van de International Amateur Radio Union Region 1 (IARU Region 1) op 22 september jl. verklaard dat het radioamateurisme een betrouwbaar informatie-instrument is dat levens kan redden bij rampen.

Blind-O
08-10-2014
Ingediend door: ON5HC
Blind-O… U niet bekend?

Na volgende week woensdag heb je geen excuus meer.
Stippen en strepen in Sint-Truiden
02-10-2014
Ingediend door: ON7YD
In de Erfgoedkrant Haspengouw van oktober 2014 komt onder de titel "Stippen en strepen in Sint-Truiden" de activiteit van RST naar aanleiding van de erfgoeddag 2014 uitgebreid aan bod.

IARU Region 1 gaat van start met een nieuw bestuur
27-09-2014
Ingediend door: ON7TK
Logo IARU Region 1 Conference 2014Tijdens de Plenary Meeting van de IARU Region 1 Conferentie te Albena - Varna werd traditiegetrouw een verkiezing gehouden voor de verschillende bestuursmandaten. In tegenstelling tot wat bij ons gebeurt, wordt er rechtstreeks een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Zodra die namen bekend zijn wordt overgegaan tot de verkiezing van vijf bestuurders.
In tegenstelling tot de vorige conferenties zijn slechts twee bestuurders op post gebleven. Alle anderen zijn nieuwkomers of oudgedienden.

Gaston ON4WF genomineerd voor de Roy Stevans, G2BVN Memorial Trophy
25-09-2014
Ingediend door: ON4CAS
Logo IARU Region 1 2014Tijdens de Plenary Meeting van de IARU Region 1 Conferentie te Albena - Varna werd Gaston ON4WF genomineerd voor de Roy Stevans G2BVN Memorial Trophy.
De Roy Stevans G2BVN Memorial Trophy wordt toegekend aan al wie een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd in radioamateurzaken met een internationaal karakter. Roy Stevans G2BVN was voorzitter van de RSGB in 1966 en gedurende vele jaren secretaris van de IARU Region 1.