UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Reglement van de Lente Contest

UBA Lente Contest 2016

De UBA Sectie DST (Diest) nodigt alle radioamateurs uit om deel te nemen aan de 33ste uitgave van de UBA-LENTECONTEST.

BELANGRIJK: Hoe N1MM+ gebruiken voor de Lente Contest. Download volgende files HELP en MULTIPLIERLIJST.  TNX Tim, ON5HC

1. Contestdata / Contestdelen

 • HF-80m CW: 6 maart 2016 (07.00-11.00 uur UTC).
 • VHF-2m Phone/CW: 13 maart 2016 (07.00-11.00 uur UTC).
 • HF-80m Phone: 20 maart 2016 (07.00-11.00 uur UTC).
 • VHF-6m Phone/CW: 3 april 2016 (06.00-10.00 uur UTC).

Opgelet: alleen UTC-tijd in de log is geldig!

2. Contest call

CQ UBA contest.

3. Punten

3 punten per verbinding.
Enkel point to point verbindingen via de ether zijn toegelaten.

4. SWL'S

Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden. Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen. In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn.

5. Vermenigvuldigers

 • Ieder gewerkt UBA Gewest (lettergroep van 3 letters), te vermelden door ON stations lid van de UBA. vb.: DST, OSB en LGE zijn 3 vermenigvuldigers.
 • De lettergroep XXX, te vermelden door ON stations NIET lid van de UBA.
 • De lettergroep UBA, te vermelden door het Nationaal verenigingsstation ON4UB.
 • Enkel voor ON stations: ieder land dat voorkomt in de DXCC lijst, uitgezonderd ON.

6. Uit te wisselen gegevens

 • ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001 + UBA gewest of XXX voor NIET UBA leden: vb.: ON4DST -gegeven 59(9)001 DST -ontvangen 59(9)003 MCL.
 • Niet ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001. vb.: PA3AWV -gegeven 59(9)001 -ontvangen 59(9)002 DST.

Het QSO serienummer moet continu doorlopen, ongeacht de wijze van transmissie (VHF).

7. Buitenlandse deelnemers

Enkel verbindingen met ON stations zijn geldig.

8. Eindscore

Totaal QSO punten x Totaal VERMENIGVULDIGERS.

9. Klassementen

a. Individueel klassement per contest:
 • (1) ON Stations (QRP apart klassement).
 • (2) Buitenlandse Stations.
 • (3) SWL Stations ON.
 • (4) Buitenlandse SWL Stations.
b. Klassement per club (secties UBA):
 • (1) 80m band: SSB en CW.
 • (2) VHF banden: 2m en 6m.

SCORE = (AxB)/C.

A= SOM van de individuele eindscores van het gewest.
B= AANTAL logs van het gewest.
C= AANTAL leden van het gewest d.d. 01 maart 2016.

10. QRP stations

In ieder individueel klassement per contestdeel worden de QRP stations apart vermeld. QRP stations vermelden duidelijk "QRP" in de log en de summary sheet hoofding.
Opmerking: maximum toegelaten uitgangsvermogen: CW = 5 Watt, Phone = 10 Watt.

11. Trofeeën

 • Iedere winnaar van een individueel klassement, alsook de beste QRP deelnemer in ieder individueel klassement, ontvangt een aandenken.
 • Een wisselbeker is voorzien voor het winnend gewest HF en VHF. Na 3 OPEENVOLGENDE overwinningen door eenzelfde gewest wordt deze wisselbeker eigendom van dit gewest.

12. Logs

We raden de deelnemers aan met freeware software te loggen bijvoorbeeld WinOnContest van ON4AVJ (te downloaden van UBA-site) of N1MM Logger.
We accepteren alleen CABRILLO logfiles. Deze kunnen door bovenstaande programma’s worden gegenereerd. Hernoem de bestanden naar MYCALL.CBR of MYCALL.LOG waar "MYCALL" is uw roepnaam. (Voorbeelden ON4DST.CBR of ON4DST.LOG).
Zorg ervoor deze in te sturen in het juiste Cabrillo formaat.
Er worden GEEN papieren logs meer aanvaard!

“Cabrillo header” moet het volgende bevatten:
 • Callsign.
 • Naam, voornaam en volledig adres.
 • UBA-gewest (enkel voor UBA-leden).
 • Categorie waar u in deelneemt.
 • Stationsbeschrijving met zendvermogen.
Onvolledige logs dienen als ‘checklog’.

Opmerking: elke amateur kan per contestdeel slechts één log insturen (ofwel als ONL, ofwel ON-call ofwel met zijn 2de callsign).

13. Deadline

De logs (bij voorkeur via e-mail) moeten ten laatste 2 weken na IEDERE contestdatum via e-mail toekomen bij: ubaspring [at] uba [dot] be.

14. Diskwalificatie

 • Logs waar meer dan 5% van de geclaimde QSO's foutieve vermeldingen vertonen, worden gediskwalificeerd.
 • Indien éénzelfde persoon meer dan één log per contestdeel instuurt, worden deze logs gediskwalificeerd.
 • Ontbreken van 1 of meerdere uit punt 12 opgesomde gegevens kan aanleiding geven tot diskwalificatie.

15. HF bandplanning

Aan iedere deelnemer wordt gevraagd zich aan de bandplanning te houden. De contest voorkeurfrequenties op 80m zijn:
 • CW van 3,510 tot 3,560 MHz.
 • SSB van 3,600 tot 3,650 MHz en 3,700 tot 3,775 MHz.

Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.

Veel succes! Het UBA-DST lentecontest-comité ON4PJA, ON7FH, ON7KS.

UBA Secties

AAA   CLR   HAC   MTT   RAF   TRA
ACC   CPN   HCC   MWV   RAM   TRC
ALT   CRD   HOB   NBT   RAT   TRK
ARC   DNZ   HRT   NLB   RBO   TWS
AST   DRC   IPR   NMR   RCA   UBA
ATH   DST   KSD   NNV   RCB   VHF
ATO   EKO   KTK   NOK   RCN   WLD
BDX   ERA   LGE   NOL   REM   WRA
BFA   ESM   LIR   ODE   RST   WRC
BLW   GBN   LLV   ONZ   RSX   WTN
BRC   GBX   LUS   ORA   SBS   WTO
BSE   GDV   LVN   OSA   SNW   XXX
BTS   GNT   MCL   OSB   THN   ZLB
BXE   GRC   MLB   OST   TLS   ZLZ
CDZ   GTM   MNS   RAC   TOR   ZTM